Đề xuất dự án sản xuất lõi thép trị giá 500 triệu EUR vào KCN Liên Chiểu

Đánh giá dự án và nhu cầu của Cty Bekaert, ông Huỳnh Đức Thơ đã nhận định về quỹ đất tại KCN Liên Chiểu sẽ được bàn bạc, quy hoạch để đảm bảo cung cấp cho đơn vị 60 ha. Về nguồn điện, theo dự kiến sẽ bổ sung trạm biến áp với diện tích xây dựng trên 2.000m2... Tuy nhiên, Chủ tịch UBNDTP Đà Nẵng nhấn mạnh: KCN Liên Chiểu rất gần với các khu dân cư và TP cũng đang hướng đến mục tiêu là TP du lịch, thân thiện với môi trường, vì vậy, đòi hỏi công tác môi trường phải đảm bảo đúng chuẩn, không được phép để xảy ra bất kỳ một sai sót nhỏ nào.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ giao Sở Tài nguyên và môi trường đánh giá tác động của dự án, giao Phó Chủ tịch UBNDTP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh trực tiếp giám sát và kiểm tra tiến độ dự án, giao Điện lực TP triển khai việc lắp đặt biến áp khi dự án bắt đầu thi công. Ngoài ra, để hỗ trợ cho Cty Bekaert, Chủ tịch UBNDTP Đà Nẵng đã yêu cầu Trung tâm xúc tiến đầu tư hỗ trợ Cty trong thời gian sắp đến để khảo sát thị trường.

L.A.T

Chia sẻ