• Khu công nghiệp - Đô thị

    TNF là chủ đầu tư kinh doanh và khai thác hạ tầng KCN Hiệp Thạnh - Tỉnh Tây Ninh

  • Suất ăn công nghiệp

    TNF – nhà cung cấp suất ăn công nghiệp uy tín với những bữa cơm chất lượng, an toàn và dinh dưỡng

  • Cây Xanh - Cảnh Quan

    Chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc cây xanh, tôn tạo cảnh quan cho các nhà máy, xí nghiệp khu công nghiệp