• MICE -TOURISM

    Chúng tôi cung cấp các dịch vụ trọn gói cho các doanh nghiệp khu công nghiệp: dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, event, sự kiện...